Blog

Egzorcizam (isterivanje duhova)

Posted at August 6, 2013 | By : | Categories : Blog | 0 Comment

egzorcizamNa našem govornom području jedini sam koji hipnozom uspeva da uspostavi komunikaciju i da razgovara sa nametnutim energijama (duhovima) koje su dospele u telu bilo na koji način, dakle preko podsvesti uspevam da razgovaram sa tim energijama, da ih pitam koliko dugo su u telu, šta su uradile i šta još treba da urade toj osobi , da li je fizički ili psihički problem koji osoba ima direktno povezan sa njihovim prisustvom u telo, zatim ako su poslate od koga, često se dešava da  budu nametnute od onih na koje najmanje  sumnjate a to mogu biti komšinice, ujne, strine, najbolje drugarice itd. iz razloga da  bi se ostvarila neka korist.

Danas postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da duhovi diskarmiranih ljudskih bića mogu da utiču na žive ljude formirajući sa njima fizičku i mentalnu vezu, nakon čega im onda oni nanose štetne  fizičke i emocionalne posledice i simptome.

O njima svedoče sve drevne tradicije sveta, i mnogi  psihijatriski pacijenti ali im niko ne veruje.

Fizika je odavno dokazala da postoje druge dimenzije, da je empirijski svet koji opažamo samo mali deo stvarnosti ali mi se na to ne obaziramo.

About Jon Lotrean

Leave a Comment

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box