Blog

Tajanstveno spasenje duše

Posted at August 6, 2013 | By : | Categories : Blog | 0 Comment

Većina ljudi zaposedanje ljudske duše zlim energijama i oslobađanje od njih, zamišlja kao u filmu Isterivanje đavola. Oni koji se time bave kažu da to uglavnom nije tako dramatično, mada ima i slučajeva kada zaposednuta osoba reaguje veoma burno. Pravoslavni sveštenici obično čitaju molitvu i svetom vodicom prskaju uglove soba dok katolička crkva priznaje egzorcizam i obrazuje egzorciste. No, ovim poslom se, u poslednjih desetak godina bavi sve veći broj broj psihijatara i psihologa uglavnom iz SAD i nekim drugim zapadnim zemljama, ali i hipnoterapeuti.

Prema istraživanjima nekih američkih psihijatara, psihologa i hipnoterapeuta kao što su dr M. Neterton, dr V. Boldvin, dr Elizabeta Fjore, Irena Hikman, većini nas se tokom života “pridruži” jedan ili više “entiteta“. Po učenju katoličke crkve, egzorcizam je ritualno oslobađanje ljudi od đavola ili đavolovih slugu – demona. Egzorcizam rade posebno učeni sveštenici koji se mogu odupreti iskušenjima nečastivog i koji molitvama i naredbama u ime Hrista “isteruju” đavola iz opsednutih.
Jedan od retkih koji se kod nas bavi oslobađanjem od zlih energija je Jon Lotrean, naš poznati hipnoterapeut. On kaže da nisu retki ljudi koji imaju skrivene energije.
“Često nailazim na nametnute energije, mnogo puta nailazim na lutajuće duhove koji su kroz razne rituale dospeli u telo, a čovek ih može imati i od samog rođenja. Ponekad im to šalje ljubomorna komšinica, ali se dešava da to učini i član najuže familije ili familije potencijalne mlade ili mladoženje. Ja to sve imam snimljeno tako da svako ko želi može videti i uveriti se da nisu svi ljudi prijatelji, uključujući i rodbinu. “
On navodi nedavni slučaj jedne devojke iz Južne Srbije koja je dva meseca bila zatvorena na psihijatrijskoj klinici.
spasenje-duse“Devojku C. N. Su doveli kod mene kada je puštena kući na vikend. Imali su šta i da vide kada je bila pod hipnozom. U njeno telo se uselio duh izvesnog mladića koji je želeo da da se oženi njom. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći jedne noći kada se sudario se autobusom i na licu mesta ostao mrtav. Međutim, njegova duša je bila zarobljena od strane majke tog mladića koja je bila vešta vračarica. Ona postaje potpuno nesrećna i stiže na psihijatrju. Srećom, za samo dva sata oslobodio sam je toga.“
Kako da oslobodi posednutog zlim energijama, Jon Lotrean je učio od jednog švajcarskog katoličkog sveštenika. U tom obredu on koristi i hipnozu.
“To je jedan verski ritual i sve šta se jednom odstrani iz tela više se ne vraća. Dok je pacijent još pod dubokom hipnozom, podsvest dobije nalog da aktivira jedan energetski centar (čakru) koji preuzima zaštitu od svih vrsta magijiskih napada.
Čovek se hipnozom dovede u transno stanje, takozvano promenjeno stanje svesti, i u tom trenutku sve što se dešava sa tom osobom, sve što čuje, postaje nevažno,  sama se koncentracija okreće prema unutrašnjim zbivanjima, a to mogu biti različite misli u obliku slika, emocija, osećaja. U takvom transnom stanju osoba prima sve sugestije koje joj uputi hipnoterapeut. Pošto postiji više vrsta hipnoze, najčešće se upotrebljava direktna hipnoza po Eriksonu.“
Danas postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da duhovi diskarniranih ljudskih bića mogu da utiču na žive ljude formirajući sa njima fizičku ili mentalnu vezu, nakon čega im onda oni nanose štetne fizičke i emocionalne posledice i simptome. O njima svedoče sve drevne tradicije sveta, i svi psihijatrijski pacijenti, ali niko im ne veruje. Fizika je odavno dokazala da postoje druge dimenzije, da je empirijski svet koji opažamo samo vrlo mali deo stvarnosti, ali se na to ne obaziremo. Da li smo u pravu?

Nikola Nikolić
Časopis “ALTERNATIVNA MEDICINA” broj 39. avgust 2008

About Jon Lotrean

Leave a Comment

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box