Hipnoza i hipnoterapija

Hionoza i HipnoterapijaAko želite ponovo se osetiti izuzetno dobro, da se oslobodite fizičkih, psihičkih kao i nametnutih problema.  Hipnoterapeut  Jon Lotrean će Vam pomoći da povratite unutrašnji mir, samopouzdanje i osmeh na licu, da sve krene normalnim tokom.

Hipnoza je poznata od davnina, u Mesopotamiji, Indiji, Kini. spominje se često u Bibliji, dok Evropa kasnije saznaje za hipnozu. U XVIII veku pojavljuje se najpoznatija ličnost u istoriji hipnoze – austrijski lekar Franc Mesmer, rođen 1733 godine. Mesmer u 32-oj godini života završava studije medicine braneći disertaciju „ O uticaju planete na ljudsko telo”. Formira teoriju o animalnom magnetizmu, leči ljude magnetizmom i iz tog razloga zabranjuje mu se do kraja života da se bavi lekarskom praksom. Mada nikada nije upotrebio reč hipnoza smatra se ocem hipnoze.

Brejd je otac današnje hipnoze. On prvi koristi hipnozu kod hirurških zahvata kao i kod epilepsije, glavobolje, neuroze. Njegova je zasluga što je prvi objasnio da je hipnoza posebno stanje nervnog sistema gde je čovek podložan sugestijama. Sigmund Frojd pokušava da koristi hipnozu pri lečenju neurotičara, ali videvši da ne može svakog pacijenta hipnotisati napušta taj metod lečenja i osniva psihoanalizu.

Hipnoza je posebno stanje svesti koje karakteriše povećana koncentracija, relaksacija i povećana sugestivnost.

Kroz ovo stanje se može uticati na svakog pacijenta i tako pomoći skoro u svim situacijama kod skoro svih vrsta problema i bolesti.

Šta je hipnoza?

Hipnoza je namensko izazivanje prirodnog stanja totalne mišićne i mentalne opuštenosti gde se Svesni deo uma pomera u stranu tako da dopušta direknu komunikaciju sa podsvešču. U ovom prijatnom stanju osoba je potpuno svesna svega što se dešava oko nje, sve čuje i ima sposobnost i mogućnost da prekine hipnozu ali i dalje svesno ostaje u to stanje iz razloga što se oseća izuzetno prijatno i zato joj žao kada se seansa završava. Telo i um su do te mere opušteni da jednostavno ne osećaju više potrebu da pruže otpor, i pružanje otpora postaje nemoguće.

Hipnozom se osoba dovede u transno stanje, takozvano promenjeno stanje svesti. Alfa stanjem poćinje stanje transa, od tog trenutka sve što se dešava sa tom osobom, sve što čuje postaje nevažno, sama se koncentracija okreće prema unutrašnjim zbivanjima, a to mogu biti razlićite misli u obliku slika, emocija, osećaja. Od tog trenutka podsvest primi i registruje sve sugestije upućene od strane hipnotizera.

Alfa stanje – stanje gde poćinje hipnoza – osobe dožive nesvesno i po nekoliko puta na dan, a to je ujutro kada se probudite a još niste ustali ili uveće kada legnete pre nego što zaspite ili tokom dana kada vam misli jednostavno same odlutaju.

Hipnoza je izazvano stanje transa sa namerom da se ostvari kontakt sa podsvesnim delom uma.

Svaka hipnoza je autohipnoza !

Hipnoza nije stanje:
u kome vi ne čujete i ne osećate šta se dešava sa vama
u kome ste bez emocija i bez osećaja
u kome vam neko nameće svoju volju
hipnoza nije detektor laži …